luns, 16 de xaneiro de 2023

Reserva plaza 6º primaria IES Rafael Dieste curso 2023-2024

 IES Rafael Dieste

A reserva de praza no IES Rafael Dieste para o alumnado que finaliza 6º curso de educación primaria no noso centro pódese facer a través de internet ou entregando o Anexo I  no noso centro en horario de secretaría. 

Tamén pode ser entregada polo propio alumnado ao que se lle entregará unha copia de entrega. 

O prazo é do 16 de xaneiro ao 6 de febreiro de 2023, ambos incluídos.

A non entrega no prazo e forma establecidos causa perda do dereito preferente a unha praza no instituto adscrito.

Ningún comentario:

Publicar un comentario