UNIFORME
EL UNIFORME                                                                
C/ Pintor Joaquín Vaamonde, 2- Bajo                               .
15005 A Coruña                                                              


Recordarlles que contamos cun servizo de ropeiro no colexio, para darlles un segundo uso a todas aquelas prendas escolares que xa non precisedes.

Agradecerlles a todos/as os que facedes esto posible, doando os vosos uniformes cando xa vos quedan pequenos ou cando nos deixades para ir ao  Insti.