Plan dixital Centro

Este plan dixital é un documento aberto susceptible de modificacións en función das necesidades que xurdan en cada momento. Dende o noso Centro plantexamos unha serie de obxectivos que suporán unha mellora relativa do uso que se fai dos recursos, xa existentes, para garantir a competencia dixital do alumnado e do profesorado, reducindo na medida do posible as brechas dixitais de acceso e uso, como establécese na LOMLOE.


Plan dixital curso 23-24   PLAN DIXITAL


Plan dixital curso 22-23 

Ningún comentario:

Publicar un comentario