DocumentosNeste apartado do blogue podedes descargar os seguintes documentos:

  •  Recordade que a asistencia á clase é obrigatoria. Cando un alumno/a vai  faltar, por causas xustificadas, é preciso informar ao titor/a e aportar o modelo de xustificante debidamente cumprimentado unha vez que o alumno/a se incorpore ao Centro.

         Xustificante de faltas de asistencia.
 

  • Con anterioridade á toma de medicamentos, o Centro debe ter a autorización para que un neno/a poida tomar calquer tipo de medicación no recinto escolar.
        Autorización para a toma de medicamentos.
 
  • No caso de que algunha persoa distinta dos pais/nais/titores legais do alumnado de EI, 1º e/ou 2º EP tivera que facer a recollida, o Centro precisa a autorización por escrito. Deixámosvos o modelo.

        Autorización para a recollida.  

  • Por último deixamos a autorización para que un neno/a poida marchar só/soa cara a súa casa unha vez rematada a súa xornada no centro educativo.
        Autorización para saír só/soa do centro.  


Ningún comentario:

Publicar un comentario