DocumentosNeste apartado do blogue podedes descargar os seguintes documentos:

  •  Recordade que a asistencia á clase é obrigatoria. Cando un alumno/a vai  faltar, por causas xustificadas, é preciso informar ao titor/a e aportar o modelo de xustificante debidamente cumprimentado unha vez que o alumno/a se incorpore ao centro
         Xustificante de faltas de asistencia.

 

  • Con anterioridade á toma de medicamentos, o centro debe ter a autorización para que un neno/a poida tomar calquer tipo de medicación no recinto escolar.
        Autorización para a toma de medicamentos.   • Por último deixamos a autorización para que un neno/a poida marchar só/soa cara a súa casa unha vez rematada a súa xornada no centro educativo.
        Autorización para saír só/soa do centro.  


Ningún comentario:

Publicar un comentario