luns, 10 de xuño de 2013

FORMALIZACIÓN MATRICULA 2013-2014

PRAZO DE MATRÍCULA: 20 de xuño ó 30 de xuño.
LUGAR: Secretaría do centro.
HORARIO: De 9,15 a 11,00 (luns-martes-venres) e de 12:15 a 14:00 (mércores-xoves) . A partir do 24 de xuño de 10,30 a 13,00.

SE FINALIZADO ESTE PRAZO,  NON SE FORMALIZASE A MATRICULA PERDERÁN O DEREITO Á PRAZA OBTIDA.
  

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:

-Cubrir o impreso de matrícula (recoller en secretaría).
-Un retrato do/a neno/a.
-Fotocopia do libro de familia.
-Fotocopia dos DNI dos pais.
-Fotocopia da Tarxeta Sanitaria do/a neno/a.
-No caso de pais separados fotocopia da sentencia de separación onde conste quen ten a tutela.

Ningún comentario:

Publicar un comentario