domingo, 11 de novembro de 2012

CALENDARIO ELECTORAL


 

_ Reunión constitutiva da Xunta Electoral. Xoves 8/11/12 ás 14:10.

_ Publicación dos Censos Electorais. Venres 9/11/12 ás 12:00.

_ Prazo de presentación das candidaturas. Do 9/11/12 ata 16/11/12.

_ Reunión da Xunta Electoral para a proclamación de candidaturas. Venres 16/11/2012 ás 14:10.

_ A mesa electoral estará constituída polo director do centro, que actuará como presidente, e catro pais, nais ou titores legais, designados por sorteo público entre os que non se presenten como candidatos e actuando como secretario/a o de menor idade. Preverase o nomeamento de suplentes, designados tamén por sorteo. Sorteo para a determinación de vocais e suplentes da Mesa Electoral de pais de alumnos. Venres 16/11/2012.

_ Publicación das candidaturas admitidas. Luns 19/11/2012.

_ Eleccións Luns 26/11/2012 desde 08:50 ata as 09:15, e das 13:45 ata as 14:30. Cada elector deberá acreditar a súa personalidade mediante a presentación do documento nacional de identidade ou calquera outro documento acreditativo.

_ Reunión da Xunta electoral para a proclamación dos candidatos. Xoves 29/11/2012 ás 14:10.

_ Constitución do Consello Escolar. Luns 10/12/2012.


Os/As que queiran presentar a súa candidatura poden recoller as papeletas na secretaría do Centro.

Ningún comentario:

Publicar un comentario