CALENDARIO ESCOLAR 2018-2019
2 de novembro: día escollido polo colexio. Pemdente de autorización                                                       Do 4 ao 6 de marzo: Entroido.
7 de decembro: día  do ensino.                                                                                                 Do 15 ao 22 de abril: vacacións de Semana Santa
Do 24 de decembro ao 7 de xaneiro: vacacións de Nadal.                                         16 de maio: día escollido polo colexio. Pendente de autorización